ga'); ga('create', 'UA-12497552-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); ga'); ga('create', 'UA-12497552-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');